11

Dragana Tajsić, dia

(r.1967. Beograd)

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu-Univerzitet u Beogradu (1992.)

Profesionalni angažman:

 • Arhitektonski fakultetu (1992.-1994.)-asistent saradnik
 • Koling a.d.(1994.-2006.)-samostalni projektant
 • Projmetal a.d.(2006.-2016.)-vodeći projektant, rukovodilac na projektima javnih objekata i vd izvršnog direktora
 • Studio DAB (2016.-)-jedan od osnivača
 • Član Inženjerske komore Srbije, sa licencom odgovornog projektanta arhitekture

Referenc lista najznačajnijih projektovanih i izvedenih objekata u poslednjih pet godina:

 • Idejno rešenje turističko-ugostiteljskog kompleksa Orašac / koautor
 • Poslovni objekat Budva Centar / rukovodilac projekta i koautor enterijera
 • Nadogradnja poslovnog objekta Mozzart, Beograd / koautor i rukovodilac projekta
 • Poslovno - hotelski kompleks Immorent, Blok 43, Novi Beograd / rukovodilac projekta
 • Konkursno rešenje za stambeno naselje Ovča / koautor
 • Stambena zgrada na uglu Ulica cara Dušana i Skender begove / koautor
 • Enterijer hotela „Klub RTB Bor“ u Brestovačkoj Banji / autor i rukovodilac projekta
 • Konkursno rešenje za 5 KDU u Beogradu / koautor
 • Konkursno rešenje za etnoselo na Srebrnom jezeru / koautor
 • Enterijer rekonstrukcije poslovnog prostora na Terazijama, Beograd / autor
 • Enterijer hotela i dela tržnog centra hotelsko - poslovnog kompleksa „Zira“, Beograd / koautor