biljana

Biljana Draškić Andrić, dia

(r.1978. Knin)

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu-Univerzitet u Beogradu (2003.)

Profesionalni angažman:

  • Koling a.d.(2004.-2006.)- inženjer projektant,
  • Projmetal a.d.(2006.-2016.)-samostalni projektant
  • Studio DAB (2016.-)-jedan od osnivača
  • Član Inženjerske komore Srbije, sa licencom odgovornog projektanta arhitekture.

Referenc lista najznačajnijih projektovanih i izvedenih objekata u poslednjih pet godina:

  • Projekat poslovnog objekta “B23 Office Park” u Beogradu / projektant
  • Idejno rešenje turističko-ugostiteljskog kompleksa Orašac / koautor
  • Poslovni objekat Budva Centar / projektant i koautor enterijera
  • Nadogradnja poslovnog objekta Mozzart, Beograd / koautor
  • Projekat rezidencijalnog objekta u Baru / autor
  • Enterijeri privatnih i javnih prostora