OBJEKAT U VRNJAČKOJ BANJI

 

LOKACIJA

Vrnjačka banja

AUTORI:

Atelje Grbić i Studio DAB

GODINA PROJEKTOVANJA:

2016.

GODINA REALIZACIJE:

u toku

INVESTITOR:

pravno lice