STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT

 

LOKACIJA

Skender begova ulica, Beograd

AUTORI:

Dragana Tajsić, dia

Milan Srdić, dia (Projmetal)

OSTALI UČESNICI U PROJEKTU:

Tim Projmetala:

Kosta Gligorić, dia

Bogdan Badža,dia

Bojan Vučenović (model)

GODINA PROJEKTOVANJA:

2009.

GODINA REALIZACIJE:

-

INVESTITOR:

Verano motors