STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT U BUDVI

 

LOKACIJA

Budva

AUTORI:

Dragana Tajsić, dia

Biljana Draškić Andrić, dia

OSTALI UČESNICI U PROJEKTU:

Tim Projmetala:

Bojan Vučenović (model)

Bogdan Badža, dia

GODINA PROJEKTOVANJA:

2009.

GODINA REALIZACIJE:

-

INVESTITOR:

MCG Montenegro D.O.O.