KUĆA NA RECI

 

LOKACIJA

Dunavski kej, Beograd

AUTORI:

Biljana Draškić Andrić dia

Dragana Tajsić, dia

 

GODINA PROJEKTOVANJA:

2006.

GODINA REALIZACIJE:

2006.

INVESTITOR:

privatno lice