KUĆA NA ORAŠAČKOM BRDU

 

LOKACIJA:

Orašačko brdo

AUTORI:

Biljana Draškić Andrić, dia, Dragana Tajsić, dia

OSTALI UČESNICI U PROJEKTU:

Tim Projmetala: Bojan Vučenović (model)

GODINA PROJEKTOVANJA:

2015.

GODINA REALIZACIJE:

-

INVESTITOR:

privatno lice