KUĆA NA MORU

 

LOKACIJA

Bar

AUTOR:

Biljana Draškić Andrić, dia

GODINA PROJEKTOVANJA:

2008.

GODINA REALIZACIJE:

-

INVESTITOR:

privatno lice