KAPIJA TURISTIČKOG KOMPLEKSA

 

LOKACIJA

Kosmaj

AUTORI:

Biljana Draškić Andrić, dia

Dragana Tajsić, dia

GODINA PROJEKTOVANJA:

2015.

GODINA REALIZACIJE:

2015.

INVESTITOR:

privatno lice