STAMBENI PROSTOR 7

 

LOKACIJA:

Beograd

AUTOR:

Dragana Tajsić, dia

GODINA PROJEKTOVANJA:

2017.

GODINA REALIZACIJE:

2017.

INVESTITOR:

privatno lice