STAMBENI PROSTOR 5

 

LOKACIJA

Beograd

AUTOR:

Dragana Tajsić, dia Biljana Draškić Andrić dia 

GODINA PROJEKTOVANJA:

2016.

GODINA REALIZACIJE:

2016.

INVESTITOR:

privatno lice