STAMBENI PROSTOR 3

 

LOKACIJA

Beograd

AUTORI:

Biljana Draškić Andrić dia

Dragana Tajsić, dia

GODINA PROJEKTOVANJA:

2015.

GODINA REALIZACIJE:

2015.

INVESTITOR:

privatno lice