STAMBENI PROSTOR 2

 

LOKACIJA

Beograd

AUTORI:

Dragana Tajsić, dia

Biljana Draškić Andrić dia

Kosta Gligorić,dia

GODINA PROJEKTOVANJA:

2015.

GODINA REALIZACIJE:

2015.

INVESTITOR:

privatno lice