STAMBENI PROSTOR 1

 

LOKACIJA

Beograd

AUTOR:

Dragana Tajsić, dia

GODINA PROJEKTOVANJA:

2005.

GODINA REALIZACIJE:

2006.

INVESTITOR:

privatno lice