HOTEL "KLUB RTB BOR"

 

LOKACIJA

Brestovačka banja

AUTOR:

Dragana Tajsić, dia

OSTALI UČESNICI U PROJEKTU:

Tim Projmetala:

Kosta Gligorić,dia

Milan Srdić,dia

GODINA PROJEKTOVANJA:

2011.

GODINA REALIZACIJE:

2011.

INVESTITOR:

RTB Bor