PENTHAUS

 

LOKACIJA

Budva

AUTORI:

Dragana Tajsić, dia, Kosta Gligorić, dia (Projmetal), Biljana Draškić Andrić, dia

OSTALI UCESNICI U PROJEKTU:

Tim Projmetala: Bojan Vučenović (model)

GODINA PROJEKTOVANJA:

2010.

GODINA REALIZACIJE:

-

INVESTITOR:

MCG Montenegro D.O.O.