APOTEKA

 

LOKACIJA

Miljakovac, Beograd

AUTORI:

Dragana Tajsić, dia

Biljana Draškić Andrić, dia

GODINA PROJEKTOVANJA:

2006.

GODINA REALIZACIJE:

2006.

INVESTITOR:

Apoteka "Oaza zdravlja"